За нас
Студентски общежития
Студентски столове
Нормативни документи
Галерия
Класирания
Кандидатстване за настаняване:
      –Редовно обучение
      –Задочно обучение
За контакти

ПРОЦЕДУРА ПО НАСТАНЯВАНЕ В СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ , КАКТО И НЕУЧАЩИ ГРАЖДАНИ:

      Лицата, които се настаняват при условията на този раздел, ползват легловата база на студентско общежитие „Сирмани”, с адрес: гр.Габрово, ул.”Студентска” № 70. Настаняването се извършва от касиер-домакина, всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа, както и в неделя преди началото на очните заниятия /през месец Януари и Август за съответната учебна година/. Телефон за информация 066/804 675
      При настаняването, лицето предплаща сумата на нощувките на касиер-домакина в общежитието, също до 16:00 часа всеки работен ден.
      При предплащане на нощувки по банковата сметка на „ССО” ЕАД - клон Габрово с IBAN: BG 20 UBBS 80021 090 9255 30 и BIC: UBBSBGSF, в платежния документ студентът задължително вписва своите имена и периода на нощуване. Настаняване ще се извършва само, ако платената сума е постъпила в банковата сметка на „ССО” ЕАД - клон Габрово преди заявената от лицето първа дата от периода на нощуване.
      При желание за удължаване срока на настаняване, процедурата се повтаря.
      За доказване на студентското си положение и заплащане на по-ниските цени за студенти-задочно обучение, лицето представя заверена студентска лична карта или заверена студентска книжка за текущата учебна година на Касиер-домакина в момента на настаняването.

     

      За Блок № 3 „Сирмани”, гр.Габрово, ул.”Студентска” № 70:

Вид на помещението Цена за нощувка на неучащи
/лв./легло/
Цена за нощувка на студенти в задочна и друга форма на обучение
/лв./легло/
1 Стая с три легла 18,00 лв. 15,00 лв.

      Определените цени са с включен ДДС.

      Стаите се освобождават до 12:00ч. на обяд.

      За всяко заето и неосвободено легло за времето от 12:00ч. до 16:00ч. в деня на освобождаване на стаята, се заплаща пълната такса на нощувката.