За нас
Студентски общежития
Студентски столове
Нормативни документи
Галерия
Класирания
Кандидатстване за настаняване:
      –Редовно обучение
      –Задочно обучение
За контакти

ПРОЦЕДУРА ПО НАСТАНЯВАНЕ В СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ , КАКТО И НЕУЧАЩИ ГРАЖДАНИ:

      Лицата, които ползват легловата база при условията на този раздел, трябва да получат настанително писмо от служител на клона на дружеството /в Блок № 1, ул.”Брянска” № 31, ет.2, стая № 4/ до 16:00 часа всеки работен ден, с което да бъдат настанени в съответното общежитие и стая. Телефон за информация 066/80 86 73
      При настаняването, лицето предплаща сумата на нощувките на Касиер-домакина в съответното общежитие, също до 16:00 часа всеки работен ден.
      При желание за удължаване срока на настаняване, процедурата се повтаря - лицето отново получава настанително писмо за указания от него срок на пребиваване.
      За доказване на студентското си положение и заплащане на по-ниските цени за студенти-задочно обучение, лицето представя заверена студентска лична карта или заверена студентска книжка за текущата учебна година на Касиер-домакина в момента на настаняването.

     

      За Блок № 3 „Сирмани”, гр.Габрово, ул.”Студентска” № 70:

Вид на помещението Цена за нощувка на неучащи
/лв./легло/
Цена за нощувка на студенти в задочна и друга форма на обучение
/лв./легло/
1 Стая с три легла 12,00 лв. 9,60 лв.

      Определените цени са с включен ДДС.

      Стаите се освобождават до 12:00ч. на обяд.

      За всяко заето и неосвободено легло за времето от 12:00ч. до 16:00ч. в деня на освобождаване на стаята, се заплаща пълната такса на нощувката.