За нас
Студентски общежития
Студентски столове
Нормативни документи
Галерия
Класирания
Кандидатстване за настаняване:
      –Редовно обучение
      –Задочно обучение
За контакти

      Студентските столове, са специализирани обекти, в които се осъществява столово хранене на студенти, докторанти и специализанти, по нормативи определени от Министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с Министъра на здравеопазването, при спазване разпоредбите на Министъра на финансите и други контролни органи, както и по вътрешни разпореждания на “ССО” ЕАД – гр.София. Обектите са пригодени и отговарят на изискванията на системата за безопасност на храните - НАССР.

      Ежегодно, с ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС за изпълнението на държавния бюджет на Република България, се определя размер на държавната субсидия за един храноден в студентските столове, като средствата се осигуряват от бюджета на МОМН.

      Студентските столове, са идеално място за обяд или вечеря с добра калорична и разнообразна храна, при поевтиняване на нейната цена за тези, които учат в редовна форма на обучение. Капацитетът за хранене в столовете е достатъчен за обслужването на всички студенти на Университета.

      Столове:

            - Студентски стол -разливочна “Гарата” – 90 места;

            - Стол № 3 “Балванска битка” – 96 места;

            - Студентски стол - разливочна “Сирмани” – 60 места.

      Всичко 246 места.